eransimply a puzzled man with an army of cute and funny pink m a213ed07 3bf5 4c04 97c9 0e715d400b4e

יצחק לביא

אומנות, אימון, בריאותמבחינתי לטפל ולתמוך באנשים זה לפעול בדרך המדוייקית לו בלבד וקשורה לחיבור ואמון הנבנה דרך תהליך שנבנה ומתפתח בצורה הדרגתית ומבוקרת
יצחק לביא

איש של אנשים ותקשורת, מאמין ביכולות הריפוי העצמי של כל אדם בהתאם למצבו. בעל חזון ומטרות מגוונות בפעילויות חסד למען עם ישראל.

דיסקלמר: מובהר בזאת כי כל החומר שמועלה כאן הינו באחריות המפרסם בלבד, גם קיבל רשות לפרסם את הפרופיל שלו או שלה. האתר אינו אחראי לתוכן או למהימנות שלו.